Share
 
 
Share with friends
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
All   Photo Input Date
Usage Building Floor Gross Area(ft²)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2018-02-13 居屋 Wong Tai Sin TSUI CHUK GDN 480 431 5.280M B7496671 Detail
  2018-02-13 居屋 Ngau Chi Wan KINGSFORD TERR 691 589 7.800M 19000 FM2011033N Detail
  2018-02-13 居屋 Kowloon City TUNG TAU EST -- 436 5.280M FM4012145N Detail
  2018-02-13 居屋 Wang Tau Hom TIN MA COURT 495 363 5.000M 13500 FM2012867G Detail
  2018-02-13 居屋 Diamond Hill LUNG POON COURT 579 426 5.750M B7580842 Detail
  2018-02-13 居屋 Diamond Hill LUNG POON COURT 480 353 5.000M FM3006204G Detail
  2018-02-13 居屋 Ngau Chi Wan KING SHAN COURT 495 414 4.800M FM2013392N Detail
  2018-02-13 居屋 Wong Tai Sin TSUI CHUK GDN 480 431 5.280M FM2013157N Detail
  2018-02-13 居屋 Ngau Chi Wan KING LAI COURT 712 554 4.600M
(Green Form)
6.900M FM2011917G Detail Mortgage
  2018-02-13 居屋 Wong Tai Sin TSUI CHUK GDN 540 484 5.500M FM2012881F Detail
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]